//
home

Latest Post

Tự đánh giá bản thân và nghề nghiêp (Phần cuối)

Thang đo nhân cách Nhiều thang đo nhân cách được sử dụng trong kế hoạch nghề nghiệp dựa trên lý thuyết của nhà tâm lý học Carl Jung. Jung đã chia con người thành 8 kiểu nhân cách: hướng ngoại, hướng nội, suy nghĩ, cảm giác, nhận biết, trực giác, suy đoán và nhận thức … Tiếp tục đọc